Çevre Politikamız

Plastik Ambalaj üretimi konusunda faaliyet gösteren Plastfam olarak hammadde temininden ürün sevkiyatına kadar geçen süreçlerde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin tüm gerekliliklerini yerine getirerek çevresel kirliliğin önlenmesi ve çevre performansının sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmekteyiz.

Bu çerçevede;

  • Çevreyle ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, çevre mevzuatı ve yönetmeliklere uymak, güncelliğini sağlamak,
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak için her çalışanın duyarlı olmasını sağlamak,
  • Faaliyetlerimizde oluşabilecek çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek, bu etkiler konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak,
  • Üretimimizden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları en aza indirmek, geri dönüşümü olan malzemeleri prosesimizde tekrar kullanmak üzere ayrı toplamak,
  • Tüm çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer ilgili tarafların çevreye karşı duyarlılıklarını sürekli geliştirmek ve katılımlarını sağlamak,
  • Tüm iş süreçlerimizde Çevre Yönetim Sistemi'nin inanılarak uygulanmasını ve taviz verilmeden devamlılığını sağlamak,

Konularında yönetim, Çevre Politika ve hedeflerimizin uygulanmasında takipçi olacaktır.

ONLINE SİPARİŞ